DSpace Repository

Przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje

Show simple item record

dc.contributor.author Pluta, Anna
dc.date.accessioned 2016-09-09T09:45:53Z
dc.date.available 2016-09-09T09:45:53Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2016, nr 12, s. 171-182. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3747
dc.description The dynamics of the contemporary world influences the functioning of an organization, as well as the work of its employees. It appears that the key to success is the speed of actions an organization takes, which in turn affects the pace at which employees fulfil their professional jobs and duties. Focusing on speed drifts away the previous status quo and brings a new order into the professional activity of employees. Taking the above into consideration, the aim of this research paper is to indicate the crucial changes that the process of work is undergoing in the functioning of the organization in the accelerating environment and to point out the consequences of it. The basis for the approach is the author’s own research followed by a careful analysis of subject-related literature. en_US
dc.description.abstract Dynamika współczesnego świata wpływa na funkcjonowanie organizacji i pracę zatrudnionych pracowników. Kluczem do sukcesu staje się szybkość działania organizacji przekładająca się na tempo realizacji obowiązków zawodowych przez personel. Koncentracja na szybkości znosi dotychczasowe status quo i wprowadza nowy porządek w działalności zawodowej pracowników. Biorąc to pod uwagę, celem opracowania jest próba ukazania istotnej zmiany w charakterystyce pracy w związku z funkcjonowaniem organizacji w warunkach przy spieszenia otoczenia oraz przedstawienie konsekwencji tej sytuacji. Podstawą do tak ukierunkowanych rozważań są badania własne autora i analiza literatury przedmiotu. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject szybkość działania en_US
dc.subject przemiany w pracy en_US
dc.subject cechy pracy en_US
dc.subject konsekwencje zmian w pracy en_US
dc.subject speed of actions en_US
dc.subject work transformations en_US
dc.subject job characteristics en_US
dc.subject the consequences of work transformations en_US
dc.title Przemiany w pracy współczesnych pracowników i ich konsekwencje en_US
dc.title.alternative Changes in the work of contemporary employees and their consequences en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record