DSpace Repository

Związki i wpływ cech zespołu miednicy-kręgosłupa i stóp w populacji dzieci obojga płci w wieku od 14 do 18 lat

Show simple item record

dc.contributor.author Mrozkowiak, Mirosław
dc.contributor.author Kaiser, Alicja
dc.contributor.author Sokołowski, Marek
dc.date.accessioned 2016-04-01T11:51:26Z
dc.date.available 2016-04-01T11:51:26Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Problemy Medycyny Rodzinnej 2012, Vol. 14, no 3, pp. 28-36. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3466
dc.description.abstract Wstęp. Przeprowadzone badania w populacji regionu warmińsko-mazurskiego i uzyskane tą drogą wartości cech opisujących postawę ciała pozwalają określić związki i wpływ stóp na tułów. Materiał i metoda. Z badań uzyskano 1580 obserwacji u chłopców i 1562 u dziewcząt. Stanowisko pomiarowe oparte było na morze projekcyjnej. Celem badań jest określenie związków i wpływu wybranych cech opisujących tułów i stopy w populacji obojga płci w wieku od 14 do 18 lat. Wyniki. Analiza wpływu cech tułowia na cechy stóp na podstawie regresji wielokrotnej wykazała, że znacznie częściej cechy strzałkowe krzywizn fizjologicznych wpływają na wybrane cechy stóp. Należy przyjąć, że o ile indukcja tych cech jest bardzo obszerna, o tyle jest mniej uzasadniona niż cech czołowych i poprzecznych. Natomiast wpływ cech stóp na tułów jest biomechanicznie oczywisty i uzasadniony. Wnioski. 1) Związki parametrów stóp i tułowia w każdym przedziale wieku i płci należy traktować jako incydentalne i przypadkowe. Nie stwierdzając żadnych prawidłowości i logicznych zależności między nimi, można stwierdzić jedynie ich wzajemne współwystępowanie. 2) Wpływ cech zespołu stóp w badanej populacji najczęściej obejmuje cechy strzałkowe tułowia: nachylenie odcinka piersiowo-lędźwiowego i odcinka piersiowego górnego kręgosłupa oraz wysokość kifozy piersiowej. Przy czym obserwuje się bardzo istotny wpływ na nachylenie tułowia w płaszczyźnie czołowej. Rzadziej występuje wpływ na głębokość kifozy piersiowej, wysokość i długość lordozy lędźwiowej oraz asymetrię wysokości łopatek i barków. 3) Najintensywniej na cechy tułowia w populacji chłopców wpływa wysokość i długość łuków wysklepienia podłużnego lewej stopy, w populacji dziewcząt szerokość prawej stopy, długość prawej i lewej stopy, wysokość i długość łuków podłużnych lewej stopy. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject sklepienia stóp en_US
dc.subject przestrzenne asymetrie tułowia en_US
dc.title Związki i wpływ cech zespołu miednicy-kręgosłupa i stóp w populacji dzieci obojga płci w wieku od 14 do 18 lat en_US
dc.title.alternative Connection and influence of pelvis-spine complex features and feet in population of boys and girls aged 14-18 years en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record