DSpace Repository

Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała

Show simple item record

dc.contributor.author Mrozkowiak, Mirosław
dc.contributor.author Strzecha, Mariusz
dc.date.accessioned 2016-04-01T11:35:12Z
dc.date.available 2016-04-01T11:35:12Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Antropomotoryka 2012, nr 60, s. 33-49. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3464
dc.description Diagnosis of body posture should be based on a set of strict criteria typical of a particular method. Each method is subject to an error which results from temporal and unequivocal individual values. Taking measurements of a particular characteristic should be based on an assumption that the measurement will differ from its value during the second measurement. Assuming the reliability and validity of a method used for body posture diagnosis, the difference results from errors and accuracy of measurements, lack of standard conditions and the patient’s posture which is continuously adapting to the stressors present in the external and internal environment human body is exposed to. The end of the 20th century saw dynamic progress in technical sciences. This allowed for utilization of electronics for measuring spinal curvatures. After solving a variety of problems of technical and methodological nature, the assessment of body posture was rested on the phenomenon of projection moiré discovered in 1935. This study discusses the advantages and drawbacks of this method. The normative ranges developed by Iwanowski, Łubkowska, Mrozkowiak, Nowotny, Wolański, Zeyland-Malawka i Żołyński were also presented. The authors of the present study determined angles of thoracic kyphosis and lumbar lordosis and the types of body posture according to Wolański. en_US
dc.description.abstract Orzekanie o postawie powinno opierać się na ścisłych kryteriach znamiennych dla danej metody. Każda metoda obarczona jest błędem, wynikającym z czasowej i jednoznacznej wartości osobniczej. W trakcie pomiaru wartości cechy należy wziąć pod uwagę i taką możliwość, że ocena będzie odbiegała od jej wartości w drugim pomiarze. Przy założeniu trafności i rzetelności metody diagnozującej postawę, różnice wynikać mogą z błędów i różnej dokładności pomiarów, braku standaryzacji warunków i postawy badanego, permanentnie adoptującej się do stresorów środowiska zewnętrznego i wewnętrznego organizmu. Przypadający na koniec XX wieku dynamiczny postęp w naukach technicznych umożliwił wykorzystanie elektroniki do pomiaru krzywizn kręgosłupa. Po rozwiązaniu wielu problemów natury technicznej i metodologicznej ocenę postawy ciała oparto między innymi na odkrytym w 1935 roku zjawisku mory projekcyjnej. W artykule dokonano przeglądu walorów i niedoskonałości tej metody, zestawiono również na rycinach zakresy normatywne opracowane przez Iwanowskiego, Łubkowską, Mrozkowiaka, Nowotnego, Wolańskiego, Zeyland- -Malawkę i Żołyńskiego, a także określono wielkości kąta kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej, odpowiadające typom postawy ciała wg Wolańskiego. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject mora projekcyjna en_US
dc.subject postawa ciała en_US
dc.title Mora projekcyjna współczesnym narzędziem diagnostycznym postawy ciała en_US
dc.title.alternative Projection Moiré as a Modern Tool For Diagnosis of Body Posture en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record