DSpace Repository

Edukacja wobec zmian gospodarczych

Show simple item record

dc.contributor.author Wiatrowski, Zygmunt
dc.date.accessioned 2016-03-04T13:40:51Z
dc.date.available 2016-03-04T13:40:51Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2014, nr 7/8, s. 34-44 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3405
dc.description The purpose of theme formula of this study assumes to show and explain the most basic dependeces reflecting relations between economy and education. The following structural problems has been assigned and charactirised because of attitude that was expanded in this study. 1. The economy in the civilizational context. 2. The dominant trends of contemporary economic changes in global, regional and local scale. 3. The objective necessity of the educational reality permanent modification to strategic economic changes. 4. Especially urgent tasks in the vocational and higher education area. The Autor used a lot of scientific studies during his interpretative analysis. Bu first of all, he was guided by his own experience and own assessment the analyzed situations and problems. en_US
dc.description.abstract Formuła tematyczna opracowania zakłada określenie najbardziej podstawowych zależności oddających istotę relacji: gospodarka–edukacja. Postanowiono wyróżnić i omówić następujące problemy strukturalne: 1. Gospodarka w kontekście cywilizacyjnym. 2. Dominujące kierunki współczesnych zmian gospodarczych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej. 3. Obiektywna konieczność ciągłej modyfikacji rzeczywistości edukacyjnej do strategicznych zmian gospodarczych. 4. Pilne zadania w obszarze edukacji zawodowej i wyższej. W toku analiz interpretacyjnych Autor odwoływał się w miarę potrzeb do licznych opracowań literaturowych oraz innych źródeł. Ale nade wszystko kierował się własnym doświadczeniem i własną oceną analizowanych sytuacji i kontekstów. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject cywilizacja en_US
dc.subject zmiany cywilizacyjne, gospodarcze, edukacyjne en_US
dc.subject gospodarka en_US
dc.subject praca en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject wymiar społeczno-humanistyczny en_US
dc.subject rzeczywistość polska en_US
dc.subject edukacja zawodowa i wyższa en_US
dc.title Edukacja wobec zmian gospodarczych en_US
dc.title.alternative Education in the face of economic changes en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record