DSpace Repository

Praca człowieka w pierwszych dekadach XXI wieku w Polsce

Show simple item record

dc.contributor.author Wiatrowski, Zygmunt
dc.date.accessioned 2016-03-03T13:15:17Z
dc.date.available 2016-03-03T13:15:17Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2013, nr 5/6, s. 30-40 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3391
dc.description Visionary points of view at human labour from the end of the 20th century stop to raise theorists and practicians interests. Thesis of „dying human labour” stops to shock. More reliable analysis and real description of contemporaneity human labour are accented in the researches and in the praxeological attitudes. But in the social-humanistic sciences more significant reference system for, mentioned above, analysis is Tadeusz W. Nowacki’s definition (mentioned and interpreter also in this study). Actual situation in career in Poland is complicated and difficult. The changes are necessary, but carrying out in the broad understanding context of civilization changes. en_US
dc.description.abstract Wizjonerskie spojrzenia na pracę człowieka z końca XX wieku przestają wzbudzać pierwszoplanowe zainteresowania zarówno teoretyków, jak i praktyków. Teza o obumieraniu pracy człowieka przestaje szokować. W badaniach naukowych i w podejściach prakseologicznych akcentuje się coraz bardziej potrzebę rzetelnej analizy i realnego określania współczesności pracy człowieka. W naukach społeczno-humanistycznych znaczącym układem odniesienia dla takich analiz staje się definicja Tadeusza W. Nowackiego, przypomniana i zinterpretowana także w niniejszym opracowaniu. Aktualna sytuacja w obszarze pracy zawodowej w Polsce jest skomplikowana i trudna. Konieczne są daleko idące zmiany, oczywiście przeprowadzane w kontekście szerzej rozumianych zmian cywilizacyjnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject współczesne rodzaje i odmiany pracy człowieka en_US
dc.subject wizje pracy człowieka z końca XX wieku en_US
dc.subject praca jako wartość en_US
dc.subject skuteczność i jakość pracy człowieka en_US
dc.subject patologia pracy en_US
dc.title Praca człowieka w pierwszych dekadach XXI wieku w Polsce en_US
dc.title.alternative Human labour in the first decades of the twenty-first century in Poland en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record