DSpace Repository

Nowe kompetencje pedagogiczne pracowników służb społecznych wyzwaniem zmian współczesnego świata

Show simple item record

dc.contributor.author Solak, Adam
dc.date.accessioned 2016-03-03T13:04:55Z
dc.date.available 2016-03-03T13:04:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2013, nr 5/6, s. 41-52 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3390
dc.description Education is the area in the life of man, who not only needs development, but he alone in his complexity „manages” multiple personality structures, contributing to his development. This improvement concerns particularly social workers and is reflected in the necessary pedagogical competence with respect to their interdisciplinarity, given the dynamics of contemporary social policy in the constellation of globalization changes. en_US
dc.description.abstract Edukacja jest tym obszarem w życiu człowieka, który nie tylko potrzebuje zagospodarowania, lecz ona sam w swej złożoności „zagospodarowuje” wielorakie struktury osobowości człowieka, przyczyniając się do jego rozwoju. Owo doskonalenie szczególnie dotyczy pracowników służb społecznych i uwidacznia się w koniecznych kompetencjach pedagogicznych z uwzględnieniem ich interdyscyplinarności, zważywszy na dynamikę współczesnej polityki społecznej w konstelacji przemian globalizacyjnych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject edukacja en_US
dc.subject przemiany globalizacyjne en_US
dc.subject kompetencje en_US
dc.subject kwalifikacje zawodowe en_US
dc.subject role zawodowe en_US
dc.subject praca socjalna en_US
dc.title Nowe kompetencje pedagogiczne pracowników służb społecznych wyzwaniem zmian współczesnego świata en_US
dc.title.alternative New pedagogical competence of social workers a challenge to changes of the modern world en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record