DSpace Repository

Aktywność uczniów szkół zawodowych - świat wizji i realiów

Show simple item record

dc.contributor.author Pogorzelska, Anna
dc.date.accessioned 2016-03-03T12:52:15Z
dc.date.available 2016-03-03T12:52:15Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.citation Szkoła - Zawód - Praca 2013, nr 5/6, s. 80-96 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/3387
dc.description Activity is treated as one of the basic determinants of a human behavior. It becomes essential when the modern world requires the need of cultural promotion connected with self-creation, self-fulfillment or the necessity to create one’s fate. This paper is devoted to the consideration connected with a human being’s activity in various spheres of life as well as the presentation of the problems related to vocational students’ activity. Moreover, it contains the results of a research on the school activity among vocational school students. en_US
dc.description.abstract Aktywność traktowana jest jako jeden z podstawowych wyznaczników funkcjonowania człowieka. Aktywność staje się niezbędna w sytuacji, gdy współczesność stawia wymóg promocji kultury związanej z autokreacją, samorealizacją czy potrzebą kształtowania własnego losu. Tekst poświęcony został rozważaniom związanym z aktywnością człowieka w różnych sferach jego życia, a także przedstawiono w nim problemy dotyczące aktywności uczniów szkół zawodowych. Zaprezentowano w nim również wyniki badań przeprowadzonych wśród uczniów szkół zawodowych na temat aktywności szkolnej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy en_US
dc.subject aktywność en_US
dc.subject aktywizacja en_US
dc.subject aktywność szkolna en_US
dc.subject uczeń szkoły zawodowej en_US
dc.title Aktywność uczniów szkół zawodowych - świat wizji i realiów en_US
dc.title.alternative The activity of vocational school students - the world of visions and reality en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record