Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Zygmunt Wiatrowski
  Wspomnienie o Profesorze Tadeuszu Wacławie Nowackim

 • Artykuły i rozprawy
 • Zdzisław Wołk
  Aparat pojęciowy pedagogiki pracy. Niejednoznaczność i trudności definicyjne
 • Kazimierz Wenta
  Pedagogika pracy w klasyfikacji nauk pedagogicznych w aspekcie teorii chaosu
 • Eugenia Malewska
  Pedagogika pracy w dążeniu do samodzielnej dyscypliny naukowej
 • Nella Nyczkało
  Pedagogika pracy i pedagogika zawodowa w perspektywie międzydyscyplinarnej
 • Zygmunt Wiatrowski
  Szkoła zawodowa między standardami europejskimi a rynkiem pracy w Polsce
 • Dorota Koprowska
  Kształcenie kadr pedagogiki pracy dla gospodarki opartej na wiedzy
 • Zbigniew Kramek
  Rozwój technologii w ustawicznej edukacji zawodowej w kontekście doświadczeń kształcenia modułowego
 • Jan Sikora
  Edukacja ekonomiczna jako ważny składnik kształcenia przedzawodowego
 • Kazimierz Czarnecki
  Pedagogika zawodowego rozwoju człowieka. Syntetycznie ujęta propozycja

 • Raporty z badań
 • Anna Pogorzelska
  Ocena zewnętrzna w systemie szkolnictwa zawodowego - gdzie kończy się pomiar dydaktyczny a zaczyna rzeczywistość?
 • Adam Gawroński
  Kariera zawodowa jako nowa kategoria pedagogiki pracy
 • Przemysław Chmielecki
  Młody człowiek w sieci wobec nadmiaru informacji

 • Recenzje
 • Katarzyna Ludwikowska
  Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła uczenia się, Radom 2010
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Waldemar Furmanek Edukacja a przemiany cywilizacyjne, Rzeszów 2010

 • Recenzent tomu
  Prof. dr hab. Bogusław Pietrulewicz

  Najnowsze pozycje