Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

„Szkoła - Zawód - Praca” – tradycje, teraźniejszość, przyszłość
 • Zygmunt Wiatrowski
  „Szkoła - Zawód - Praca” w wersji historycznej
 • Tadeusz Nowacki
  „Szkoła - Zawód - Praca” wobec wyzwań współczesności

 • Artykuły i rozprawy
 • Krzysztof Jakubiak
  W poszukiwaniu genezy wiedzy o pracy ludzkiej w dziejach polskiej myśli naukowej
 • Stefan Kwiatkowski
  Popyt na pracę w warunkach kryzysu gospodarczego
 • Marek Gawrysiak
  Nie dostarczanie, lecz pobieranie informacji. Jak komputery zmieniają pracę, zawody i szkołę?
 • Waldemar Furmanek
  Przedmiot badań we współczesnej pedagogice pracy

 • Raporty z badań
 • Tadeusz Aleksander
  Aspiracje edukacyjno-zawodowe i osobiste współczesnej młodzieży wiejskiej
 • Ewa Krause
  Znaczenie procesu planowania kariery zawodowej w „wieku studiów”
 • Anna Suchorab
  Studenckie praktyki zawodowe - konieczność formalna czy szansa na efektywniejsze funkcjonowanie na rynku pracy?
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  Zakład pracy jako organizacja ucząca się - wybrane wyniki badań

 • Recenzje
 • Waldemar Furmanek
  Praca człowieka w perspektywie wartości. Refleksje z lektury książek Zygmunta Wiatrowskiego
 • Zygmunt Wiatrowski
  Jolanta Wilsz / Teoria pracy, Kraków 2009
 • Ryszard Gerlach
  Alicja Kargulowa (red.) / Poradoznawstwo - kontynuacja dyskursu, Warszawa 2009

 • Sprawozdania
 • Aleksandra Kulpa-Puczyńska
  The 8th International Conference on „Lifelong Learning: Continuous Education for Sustainable Development” Sankt Petersburg, 3-5 czerwca 2010 r.
 • Renata Tomaszewska-Lipiec
  I Kongres Profesjologiczny Zawód - Praca - Rynek pracy. Zielona Góra, 7-8.06.2010 r
 • Ryszard Gerlach
  Ogólnopolskie Seminarium Badawcze, Lwów, 16-21.08.2010 r.
 • Ryszard Gerlach
  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pedagogika pracy. Dyskurs o przyszłości. Bydgoszcz, 25-26.10.2010 r.

 • Recenzent tomu
  Prof. zw. dr hab. Jerzy Niemiec

  Najnowsze pozycje