DSpace Repository

Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie miejskim Paryża

Show simple item record

dc.contributor.author Michniewicz-Ankiersztajn, Hanna
dc.date.accessioned 2014-02-01T12:44:33Z
dc.date.available 2014-02-01T12:44:33Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 18, Sosnowiec 2012, s. 130-139 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/298
dc.description Infrastruktura komunikacyjna jest jednym z istotnych elementów krajobrazu miejskiego. Odzwierciedla on działalności człowieka, sposoby przekształcania środowiska naturalnego oraz poziom rozwoju kultury. W przypadku Paryża, wspomniana infrastruktura stanowi swego rodzaju markę – wizytówkę stolicy Francji, która jest rozpoznawalna i doceniana przez turystów z całego świata. Z drugiej strony, niewielkie rezerwy przestrzenne miasta wymuszają stopniowy spadek udziału terenów związanych z transportem – zwłaszcza kolejowym. Dzieje się to za sprawą inwestycji mających na celu zmiany funkcjonalno – przestrzenne na wspomnianych terenach. en_US
dc.description.abstract Transport infrastructure is one of the crucial elements of the urban landscape. It reflects the human activty, as well as the environment reshaping and the level of the culture development. In the case of Paris the infrastructure mentioned above seems to be a kind of brand a showcase of the capital of France. It is recognizable and appreciated by tourists from all over the world. From the other side, the insufficient spatial reserves of the city force the diminution of the transport areas (especially these, connected with railway). This process occurs by the investments which change the spatial and functional structure in the mentioned areas. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject cultural landscape en_US
dc.subject transport infrastructure en_US
dc.subject space regaining en_US
dc.subject Paris en_US
dc.subject krajobraz kulturowy en_US
dc.subject infrastruktura komunikacyjna en_US
dc.subject odzyskiwanie przestrzeni en_US
dc.title Infrastruktura komunikacyjna w krajobrazie miejskim Paryża en_US
dc.title.alternative Transport infrastructure in the urban landscape of Paris en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record