DSpace Repository

Wyrażenia pronominalne oznaczające nieokreśloną liczbę jako problem leksykografii polsko-rosyjskiej

Show simple item record

dc.contributor.author Mędelska, Jolanta
dc.date.accessioned 2016-01-04T16:40:02Z
dc.date.available 2016-01-04T16:40:02Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.citation Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska, Z. 33 (13), s. 159-177 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/2755
dc.language.iso pl en_US
dc.publisher Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy en_US
dc.title Wyrażenia pronominalne oznaczające nieokreśloną liczbę jako problem leksykografii polsko-rosyjskiej en_US
dc.title.alternative Прономинальные конструкции, обозначающие неопределённое количество, как проблема польско-русской лексикографии en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record