Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Wojciech Szwed, Stefan M. Hennekens, Tim A. H. M. Pelsma, Halina Ratyńska, Anna Rusińska
  A numerical data base and checklist of taxa of polish flora applicable in phytosociology, particularly for the Turboveg
 • Barbara Waldon
  Przegląd zbiorowisk dywanowych ze szczególnym uwzględnieniem zespołu lolio-plantaginetum (Linc. 1921) Beg. 1930 Em. Siss. 1969
 • Hanna Bukowska, Maciej Korczyński
  Flora odsłoniętych brzegów jezior Małe Gacno i Duże Gacno w Borach Tucholskich
 • Sławomir Kaczmarek, Halina Ratyńska
  Glebowe Gamasida (Acari) wybranych zadrzewień jesionowych w krajobrazie rolniczym okolic Turwi
 • Sławomir Kaczmarek, Halina Ratyńska
  Gamasida (Acari) w strefach ekotonowych, pomiędzy zaroślami tarniny a uprawami pszenicy i jęczmienia w krajobrazie rolniczym Wielkopolski
 • Tomasz Cierzniak
  Zmiany w strukturze zgrupowań pszczół (Apoidea) środowisk leśnych wywołane urbanizacją na przykładzie Wielkopolskiego Parku Narodowego
 • Alina Grzanka, Renata Sujkowska
  The expression of KI-67 antigen at the ultrastructural level in patients with laryngeal carcinoma
 • Alina Grzanka, Renata Sujkowska, Danuta Burduk
  Ocena białka p53 i PCNA na poziomie ultrastrukturalnym przy zastosowaniu metody PAP u pacjentów z rakiem krtani
 • Mieczysław Wojtasik
  Methods of determining a natural bulk density of Soil I. suggestions refered to homogeneous soils
 • Jerzy Gaca, Joanna Duszkiewicz, Barbara Michalska
  Porównanie metod oznaczania chemicznego zapotrzebowania tlenu w obecności wysokiego stężenia chlorków
 • Grzegorz Nowicki
  Środowisko społeczno-wychowawcze jako czynnik różnicujący rozwój fizyczny chłopców regionu bydgoskieg

 • Najnowsze pozycje