Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Piotr Indykiewicz, Roman Kucharski, Maciej Korczyński
  The birds of Bydgoszcz, Poland 1990-1995
 • Barbara Izdebska
  Badania jakościowe i ilościowe fauny drobnych ssaków na terenie Bydgoszczy
 • Halina Ratyńska
  Głos w dyskusji nad zagrożonymi i ginącymi zbiorowiskami roślinnymi polski
 • Tomasz Cierzniak, Halina Ratyńska
  Wstępne wyniki badań nad znaczeniem przyrody dla fauny pszczół (APOIDEA)
 • Mieczysław Wojtasik, Mariusz Fotyma
  Niektóre właściwości fizyczne gleby w zależności od systemu upraw
 • Hanna Kryger-Styga
  Oczyszczanie ścieków z biogennych związków fosforu metodą krystalizacji w kolumnie piaskowej
 • Alina Grzanka, Eugenia Gospodarek, Jan Domaniecki
  The identification of thin fimbriae on the cell wall surface of acinetobacter junii of acinetobacter junii at the ultrastructural level
 • Jan Grajewski, Hans Pettersen
  Oznaczanie ergosterolu w produktach skażonych patogennymi grzybami i mikotoksynami
 • Marek Paweł Napierała
  Ocena rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej dzieci w wieku 7 lat w wybranych szkołach regionu bydgoskiego
 • Józef Banaszak
  Związki profesora Adama Wodziczki z Pomorzem i Bydgoszczą
 • Józef Banaszak
  Z działalności Katedry Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Bydgoszczy
 • Tomasz Cierzniak, Halina Ratyńska
  VI Międzynarodowy Kongres Ekologiczny w Manchesterze (21-26 sierpień 1994) - współczesne trendy w ekologii
 • Lech Jacuński, Henryk Wiśniewski
  Wpływ temperatury na czas trwania stadiów embrionalnych Tegenaria Atrica C.l. Koch (Agelenidae)

 • Najnowsze pozycje