Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Stanisława Chojnacka
  Zadania z wyrażeniami – mieć okazję, mieć sposobność, mieć szansę (e) – próba interpretacji semantycznej
 • Jane Gary Harris
  Problems on translation: on translating Mandelshtam’s prose into English
 • Joel Levenberg
  „Restrictedness” as a semantic invariant of the Russian instrumental and short adjective
 • Ewa Rzekanowska
  Folklor w strukturze artystycznej wczesnej prozy Aleksandra Kuprina (opowiadania o tematyce wojskowej)
 • Nelly A. Wiłor
  Тема поэта и поэзии в стихотворении А. Блока "Художник"
 • Valerie Z. Nollan
  Leonid Leonov’s „Vor”: writer and novel caught In the middle
 • Jan Wawrzyńczyk
  O współpracy rusycystyki bydgoskiej z Pittsburskim Ośrodkiem Slawistycznym
 • Jolanta Mędelska
  Lista wyrażeń prominalnych nie notowanych w słownikach polsko-rosyjskich ostatniego dwudziestolecia. Suplement
 • Maria Masłowska
  Osobliwe hasła polskie w „Ilustrowanym słowniku rosyjsko-polskim, polsko-rosyjskim” A. Bogusławskiego
 • Jolanta Mędelska, Jan Wawrzyńczyk
  Przegląd predykatów typu „pada” w leksykografii polsko-rosyjskiej
 • Jan Wawrzyńczyk
  Addenda i corrigenda do słowników rosyjsko-polskich (1)
 • Mirosława Golonka
  Библиография работ по неологии, опубликованных в СССР на русском языке в 1976-1983 гг.
 • Eliza Małek
  "Повесть о Аквитане" - неизученный памятник древнерусской литературы

 • Najnowsze pozycje