Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Eliza Małek
  Symeona Płockiego wizja świata (z problematyki filozoficznej i światopoglądowej baroku rosyjskiego)
 • Ryszard Łużny
  Michał Łunin – dekabrysta. Z rosyjskich „rodowodów niepokornych”
 • Adam Bezwiński
  Prawosławie czy katolicyzm? Próba odpowiedzi Piotra Czaadajewa i Iwana Kiriejewskiego
 • Józef Smaga
  Lew Szestow, czyli o filozofii i literaturze
 • Aniela Słupecka
  Jeszcze o podtekstach filozoficznych „Mistrza i Małgorzaty” Michała Bułhakowa
 • Henryk Dubowik
  Polskie utopie literackie (zarys problematyki)
 • Helena Gościło
  Stage and page: drama’s incursion into Russian fiction of 1830s
 • Eliza Małek
  О некоторых источниках "Похождений Ивана Гостиного сына" Ивана Новикова (к проблеме взаимодействия рукописной и печатной книги в России бторой половины XVIII века)
 • Oskar E. Swan
  A generative morphophonemic description of the Russian imperative
 • Jan Wawrzyńczyk
  Ze słownikowych studiów przekładowych nad językiem polskim i rosyjskim
 • Jolanta Mędelska
  Kilka wyrażeń zaimkowych w rosyjsko-polskiej konfrontacji przekładowej
 • Aniela Słupecka
  Sprawozdanie z seminarium „Literatura i filozofia”
 • Jerzy Starnawski
  Łacińska scenka dramatyczna ku czci Jana III Sobieskiego na łamach „Nouvelles de la Republique des Lettres” (1684)
 • Jan Wawrzyńczyk
  Notatka w sprawie pewnej grupy odpowiedników z „Wielkiego słownika polsko-rosyjskiego”
 • Jolanta Mędelska
  Lista wyrażeń pronominalnych nie notowanych w słownikach polsko-rosyjskich ostatniego dwudziestolecia
 • Mirosława Golonka
  Indeks odpowiedników z wyrazami klasyfikacyjnymi w „Wielkim słowniku polsko-rosyjskim”
 • Maria Masłowska
  Indeks haseł przymiotnikowych bez przekładu w „Wielkim słowniku polsko-rosyjskim”

 • Najnowsze pozycje