Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGrzybowski, Przemysław Paweł
dc.date.accessioned2014-01-15T08:08:50Z
dc.date.available2014-01-15T08:08:50Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationProfesjonalizm nauczyciela - a cóż to takiego? (głos w dyskusji) [w:] Rocznik Pedagogiczny, t.29, Polska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznych, Radom 2006, s.131-137. Przedruk z: A.Weissbrot-Koziarska, J.Janik (red.): Profesjonalizm zawodu nauczyciela. Konteksty teoretyczne i empiryczne. Zeszyty naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. nr 10, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2006, s.59-69.en_US
dc.identifier.issn0137-9585
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/206
dc.descriptionang. Teacher’s proffesionalism - what is? Author makes on subject of teachers' professionalism the review of opinion, ladled from different accessible sources in Internecie. The also personal, subjective argument of idealized model of the teacher's professionalism represents. Placing the thesis, that the shaped teacher, educative and working in day of egoism and propagating it is not the musings in me willing to renouncements of, devotion, or the free pracy. Introduction to school programmes as well as programmes of education of teachers of elements of social education in figure of how the most frequent pupil's contacts with different men would have to be with remedial centre - especially from Innymi and Obcymi. Author's sentence, it can not be about the teacher's professionalism of his become fond of the man the speeches. Discussion about professionalism of teacher's occupation would can so concern searches on question answer also: "What do to make teacher to pass me matter that it worked with man?”en_US
dc.description.abstractAutor dokonuje przeglądu opinii na temat profesjonalizmu nauczycieli, zaczerpniętych z różnych źródeł dostępnych w Internecie. Przedstawia też osobisty, subiektywny wywód wyidealizowanego modelu nauczycielskiego profesjonalizmu. Stawiając tezę, że nauczyciel kształtowany, kształcący się i pracujący w dobie egoizmu i propagowania zapatrzenia w siebie nie jest skory do wyrzeczeń, poświęcenia, czy darmowej pracy. Środkiem zaradczym miałoby być wprowadzenie do programów szkolnych oraz programów kształcenia nauczycieli elementów wychowania społecznego w postaci jak najczęstszych kontaktów wychowanka z innymi ludźmi - zwłaszcza z Innymi i Obcymi. Zdaniem autora, nie może być mowy o profesjonalizmie nauczyciela bez jego umiłowania człowieka. Dyskusja o profesjonalizmie zawodu nauczyciela mogłaby więc dotyczyć również poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „Co zrobić, aby nauczyciel zdawał sobie sprawę, że pracuje z człowiekiem?”en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherPolska Akademia Nauk, Komitet Nauk Pedagogicznychen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectetykaen_US
dc.subjectpedeutologiaen_US
dc.subjectprofesjonalizmen_US
dc.subjectszkołaen_US
dc.subjectnauczycielen_US
dc.subjectpedagogikaen_US
dc.subjectedukacjaen_US
dc.titleProfesjonalizm nauczyciela - a cóż to takiego? (głos w dyskusji)en_US
dc.title.alternativeang. Teacher’s proffesionalism - what is?en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska