Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Z dziejów życia i wychowania w rodzinie / red. K. Jakubiak

 • Ilona Błaszczyk
  Opieka nad dzieckiem we wczesnym dzieciństwie (infantia) w poglądach Lucjusza Anneusza Seneki
 • Aldona Ossowska
  Uczucia jako czynnik kształtujący rodzinne środowisko wychowawcze w poglądach Diona Chryzostoma
 • Juliusz Jundziłł
  Życie małżeńskie najwyższych warstw społecznych Rzymu II wieku w korespondencji M. Korneliusza Frontona
 • Bożena Stawoska-Jundziłł
  Wspólne fundacje rodziców dla dzieci w datowanych konsularnie inskrypcjach chrześcijańskich z Rzymu (III-VI wiek)
 • Anna Baziór
  Ius liberorum w chrześcijańskiej inskrypcji z Mezji Dolnej. Problem datacji
 • Violetta Rączewska
  Małżeństwo odbiciem przemian kulturowych w społeczeństwie rzymskim w oparciu o analizę reliefów nagrobnych z przedstawieniem dextrarum iunctio (I-V wiek)
 • Michał Kosznicki
  Zadania wychowawcze rodziców w twórczości św. Ambrożego z Mediolanu a klasyczne wzorce rzymskie
 • Małgorzata Chołodowska
  Źródła do studiów nad stosunkami rodzinnymi pierwszych Piastów
 • Jan Hellwig
  W kręgu refleksji nad wychowaniem w polskiej rodzinie w okresie zaboru pruskiego
 • Krzysztof Kabziński
  Wychowawcza rola polskiej rodziny w XIX wieku (na przykładzie rodziny wiejskiej zaboru pruskiego)
 • Stefania Walasek
  Kształtowanie postaw patriotycznych w polskich rodzinach na przełomie XIX i XX wieku. Wstępne wyniki badań
 • Krzysztof Jakubiak
  Rodzinne środowisko wychowawcze jako przedmiot badań naukowych w II Rzeczypospolitej
 • Mirosław Wójcik
  Wychowanie w rodzinie w świetle analizy porównawczej katolicyzmu społecznego i pedagogiki społecznej. Historia i współczesność
 • Andrzej W. Janke
  Podstawy stosunków rodziny i szkoły w Polsce powojennej w latach 1944-1945. Zalążki i zwiastuny przyszłych rozwiązań

 • Najnowsze pozycje