Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Poszukiwania badawcze nauczycieli akademickich i studentów dotyczące wybranych problemów czytelnictwa / red. K. Lenartowska, E. Szefler

 • Krystyna Lenartowska, Halina Smolińska-Rębas
  Charakterystyka problematyki badań czytelniczych w WSP w Bydgoszczy w latach 1976-1990
 • Elżbieta Szefler
  Problematyka czasopiśmiennictwa dla dzieci w pracach magisterskich i podyplomowych studentów WSP w Bydgoszczy w latach 1976-1990
 • Elżbieta Szefler
  Założenia metodologiczne badań prowadzonych przez studentów Nauczania Początkowego nad znaczeniem czasopism dla dzieci „Ja", „Ty", „My" w kształceniu polonistycznym uczniów klas niższych
 • Małgorzata Lubczyńska
  Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań czytelnictwem u dzieci młodszych
 • Ewa Stucka
  Wpływ aktywizujących form pracy z lekturą na poziom recepcji utworów literackich u uczniów klas trzecich
 • Jolanta Nowak
  Rola czasopism specjalistycznych w rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym na przykładzie „ABC Techniki"
 • Hanna Szymerska
  Zmiany opinii drugoklasistów różnych środowisk o opowiadaniach zamieszczonych w „Świerszczyku" pod wpływem stosowanych form i metod pracy
 • Maria Sobieszczyk
  Walory książek i czasopism w opinii dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Lidia Muzyczuk-Polak
  Percepcja lektur u dzieci w młodszym wieku szkolnym
 • Anna Kmieć
  Podobieństwa i różnice recepcji lektur u dzieci różnych środowisk
 • Janusz Kmieć
  Potrzeby czytelnicze dzieci w klasie III
 • Anna Jakubowicz
  Trwałość percepcji lektur dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym u uczniów klasy czwartej
 • Alina Zawacka
  Stosunek trzecioklasistów różnych środowisk do utworów dziennikarskich prezentowanych na łamach „Płomyczka”
 • Małgorzata Gardeyarn
  Pierwsze badania czasopisma dla dzieci „My”
 • Elżbieta Kaszyńska
  Obraz ojca lansowany przez „Świerszczyk”

 • Najnowsze pozycje