Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

W poszukiwaniu modernizacji edukacji szkolnej i nieszkolnej / red. E. Trempała
 • Teresa Hejnicka-Bezwińska
  Związek teorii pedagogicznej z praktyką edukacyjną
 • Mariusz Cichosz
  Koncepcja pedagogiki Sergiusza Hessena na tle przyjmowanych założeń
 • Roman Leppert
  Koncepcja sposobu realizacji konwersatoriów do przedmiotu „Wprowadzenie do pedagogiki”
 • Jan Frątczak
  Projekt teorii edukacji człowieka przez środowisko przyrodnicze
 • Maria Deptuła
  Tworzenie warunków sprzyjających uczeniu się tolerancji przez dzieci
 • Urszula Sobkowiak
  Porządkowanie wiedzy o harcerstwie. Propozycje i rozstrzygnięcia
 • Edmund Trempała
  Funkcjonowanie edukacji równoległej w polskim systemie oświaty i wychowania (relacje z badań zespołowych)
 • Teresa Jaworska
  Przygotowanie uczniów do pobierania i wykorzystywania pozaszkolnych źródeł wiedzy w realizacji pracy szkoły (relacje z badań)
 • Maria Kuchcińska
  Wrażliwość dzieci dziesięcioletnich na stany i doznania żywych organizmów (sprawozdanie z badań na przykładzie województwa bydgoskiego)
 • Maria Kuchcińska
  Różnicowanie dróg dochodzenia do rozwiązywania zadania (relacje z badań)
 • Maria Deptuła
  Nawiązywanie bliskiego kontaktu z wychowankami (propozycje do badań)
 • Mariusz Cichosz
  Rozwój wychowania pozaszkolnego w Polsce (po 1945 roku)
 • Edmund Trempała
  Od szkoły środowiskowej do szkoły uspołecznionej
 • Edmund Trempała
  Refleksja okolicznościowa z okazji 25-lecia Katedry Pedagogiki Społecznej WSP w Bydgoszczy
 • Jan Frątczak, Urszula Sobkowiak
  25 lat Katedry Pedagogiki Społecznej (1969-1994)

 • Najnowsze pozycje