Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Szkoła zawodowa i praca zawodowa w nowej rzeczywistości polskiej / red. R. Gerlach, Z. Wiatrowski

Rozważania ogólnoteoretyczne i analizy źródłowe
 • Zygmunt Wiatrowski
  Problemy kształcenia zawodowego w Polsce w okresie przemian ustrojowych, gospodarczych i edukacyjnych
 • Tadeusz Nowacki
  Szkolnictwo zawodowe na progu przemian
 • Edmund Fryckowski
  Zadania pedagogiki pracy implikowane przez filozofię pracy w okresie przemian
 • Wanda Rachalska
  Orientacja i poradnictwo zawodowe w okresie przemian gospodarczych i społecznych w Polsce
 • Stanisław Kaczor
  Problemy przebudowy celów kształcenia zawodowego
 • Teresa Mielnik
  Zadania wychowania i treści kształcenia zawodowego w okresie przemian

 • Analizy wynikowe dotyczące szkoły i nauczyciela
 • Bolesław Hydzik
  Sytuacje dydaktyczne i ich wpływ na aktywizację uczniów w procesie nauczania - uczenia się
 • Zygmunt Wiatrowski
  Działalność innowacyjna w szkolnictwie zawodowym. Tradycje - dzień dzisiejszy - oczekiwania
 • Marek Pacholak
  Szkoła zawodowa wobec problemu działań innowacyjnych i wynalazczych
 • Kazimierz Czarnecki
  Rozwój zawodowy studentów w ich własnej ocenie (wyniki badań)
 • Elżbieta Podoska-Filipowicz
  Pedagogiczne Studia Techniczne – podstawowa forma kształcenia nauczycieli praktycznego nauczania zawodu
 • Edward Małachowski, Tadeusz Pracki
  Przeobrażenia w elektryce a przygotowanie zawodowe nauczycieli
 • Ryszard Gerlach
  Rozwój oświaty pozaszkolnej a kształcenie i doskonalenie nauczycieli form pozaszkolnych

 • Analizy wynikowe dotyczące pracy zawodowej, zakładu pracy i polityki społecznej
 • Irena Gniazdowska
  Oczekiwania wobec pracy w zakładzie wielkoprzemysłowym
 • Henryk Błażejowski
  Wartościowanie kwalifikacji pedagoga pracy
 • Krzysztof Jakubiak
  Działalność organizacyjna i idee wychowawcze propagowane przez Ligę Pracy (1919-1939)
 • Maria J. Bąk
  Działalność edukacyjna stowarzyszeń w obliczu przemian
 • Stanisław Tochowicz
  Polityka społeczna w okresie przemian

 • Działania na rzecz pedagogiki pracy
 • Ryszard Gerlach
  Zespół Pedagogiki Pracy Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN - organizacja i działalność
 • Henryk Błażejowski
  Katedra Pedagogiki Pracy WSP w Bydgoszczy - organizacja, działalność, rozwój
 • Ryszard Gerlach, Elżbieta Podoska-Filipowicz
  Z prac badawczych Katedry Pedagogiki Pracy WSP w Bydgoszczy
 • Iga Bartuzi
  Problemy pedagogiki pracy w wydawnictwach ostatnich lat WSP w Bydgoszczy

 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej