Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Z badań nad wybranymi problemami pedagogiki pracy / red. S. Tochowicz, Z. Wiatrowski
 • Zygmunt Wiatrowski
  Pedagogika pracy w połowie lat osiemdziesiątych
 • Stanisław Tochowicz
  Prawoznawstwo a pedagogika pracy
 • Juliusz Jundziłł
  Elementy wychowania przez pracę w rzymskiej teorii wychowania w rodzinie okresu republiki
 • Edmund Fryckowski
  Problemy pracy i wychowania przez pracę w polskiej myśli etyczno-społecznej XV wieku
 • Edmund Fryckowski
  Problemy pracy i wychowania przez pracę w polskiej oświeceniowej myśli utopijnej
 • Jędrzej Sobczak
  Od romantycznego czynu do pozytywnej pracy /Polskie ideały i wzory patriotycznego działania w XIX wieku/ ideały i wzory patriotycznego działania w XIX wieku/
 • Stanisław Tochowicz
  Pedagogika zakładu pracy w świetle polskiego międzywojennego prawa pracy
 • Katarzyna Wróblewska
  Postawy uczniów szkół zawodowych wobec aktualnie zdobywanego zawodu
 • Elżbieta Podoska-Filipowicz
  Losy absolwentów pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Pedago¬gicznej w Bydgoszczy z lat 1977-1982
 • Teresa Mielnik
  Z badań nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Zygmunt Wiatrowski, Elżbieta Podoska-Filipowicz
  Stosunek do pracy w wybranych środowiskach przemysłowych
 • Henryk Błażejowski
  Z badań nad edukacją zawodową w zakładach pracy
 • Ryszard Gerlach
  Wybrane problemy z zakresu doskonalenia zawodowego pracujących
 • Aleksandra Tomaszuk
  Doskonalenie zawodowe i pedagogiczne mistrzów - oczekiwania i rzeczywistość
 • Irena Kropińska
  Z badań nad oczekiwaniami chorych hospitalizowanych wobec pielęgniarek
 • Karol Rosiak
  Poczucie niskiej wartości pracy a pełna realizacja jednostki
 • Leonard Wojciechowski
  Analiza stanu świadomości pełnienia przez pracownika roli współgospodarza zakładu pracy na tle innych uwarunkowań / Z wybranych wyników badań empirycznych /
 • Edward Marciszewski
  Konflikty społeczne w zakładzie pracy

 • Najnowsze pozycje