Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna / red. P. Prusak, Z. Warczyński
 • Edmund Stuсki
  Niektóre warunki efektywnego kształcenia nauczycieli w Instytucie Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego WSP w Bydgoszczy
 • Jan Jakubowski
  Zagadnienia osobowości współczesnego nauczyciela
 • Paweł Prusak
  Kształcenie nauczycieli nauczenia początkowego i wychowania przedszkolnego w innych krajach
 • Roman Ossowski
  Rola wychowania przez sztukę w procesie kształcenia nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego w rozwoju ich osobowości
 • Elżbieta Kilińska
  Przygotowanie studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego do prowadzenia zajęć z przedmiotów artystycznych w przedszkolu I w klasach I-III
 • Andrzej Tchorzewski
  Badania nad świadomością zawodową przyszłych nauczycieli
 • Maria Jolanta Miller, Zbigniew Sampławski
  Specyfika zajęć umuzykalniających w procesie kształcenia studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
 • Ewa Danek, Mirosława Gawryłkiewicz
  Nauka gry na fortepianie w edukacji studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy
 • Małgorzata Gryka-Orska
  Zajęcia muzyczno-ruchowe
 • Stefan Łaszyn
  Fakultety artystyczne jako element systemu praktycznego przygotowania do zawodu nauczycielskiego na kierunkach nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
 • Elżbieta Kaszewska
  Sprawozdanie z zajęć muzyki z metodyką
 • Maria Jolanta Miller
  Sprawozdanie z zajęć muzyki z metodyką
 • Małgorzata Gryka-Orska
  Sprawozdanie z zajęć muzyczno-ruchowych
 • Mirosława Gawryłkiewicz
  Sprawozdanie z zajęć fakultatywnych z fortepianu
 • Renata Uzarska
  Znaczenie zajęć plastycznych w rozwijaniu percepcji dzieł sztuki przez studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego
 • Danuta Gońska
  Aktywizowanie studentów w realizacji programu plastyki
 • Jan Fratczak
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej wykonawcą i organizatorem teatru chińskich cieni
 • Tadeusz Wachowiak
  Sprawozdanie z zajęć plastyki z metodyką
 • Zenobia Szamotulska
  Przygotowanie studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego w ramach przedmiotu praca-technika z metodyką do realizacji zadań stanowiących o kulturze pracy dzieci
 • Waldemar Furmanek, Zbigniew Szewczyk
  Rozumienie narzędzi przez studentów nauczania początkowego
 • Jan Kazberuk
  Rozumienie narzędzi przez studentów nauczania początkowego
 • Józef Pobralski, Jerzy Pobralski
  Stan wiadomości studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego z zakresu techniki
 • Zenobia Szamotulska
  Sprawozdanie z zajęć pracy-techniki

 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej