Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Problematyka pedagogiki społecznej w toku przemian / red. E. Trempała, J. Frątczak
 • Jan Frątczak
  Próba określenia przedmiotu badań i nazewnictwa wybranych dyscyplin nauki o edukacji
 • Wiesław Theiss
  Badania historyczno-oświatowe w pedagogice społecznej
 • Maria Kuchcińska
  O większą skuteczność oddziaływań pedagogicznych. Próba refleksji nad technologią kształcenia i wychowywania w aspekcie pedagogiki społecznej
 • Stanisław Tochowicz
  Środowiskowa działalność podmiotów gospodarki uspołecznionej w sferze opiekuńczo-wychowawczej
 • Albin Kelm
  Problematyka pedagogiki opiekuńczej w badaniach Pracowni Pedagogiki Społecznej UW
 • Barbara Gogol-Drożniakiewicz
  Rozważania nad pojęciem działalności społeczno-wychowawczej (w świetle literatury przedmiotu)
 • Edmund Trempała
  Funkcje założone placówek wspomagających rozwój dzieci i młodzieży
 • Elżbieta Breitkopf
  Wybrane problemy oświaty pozaszkolnej w środowisku wiejskim
 • Barbara Passini
  Młodzieżowe Towarzystwa Naukowe – terenem aktywności młodzieży szkolnej
 • Krystyna Marzec-Holka
  Diagnoza w postępowaniu przygotowawczym kuratorów do spraw nieletnich
 • Teresa Hejnicka-Bezwińska
  Rola orientacji szkolnej i zawodowej w wyrównywaniu szans kształcenia
 • Jan Frątczak
  Optymalny model ośrodka edukacji dorosłych
 • Ewa Kozdrowicz
  Dziecko w rodzinie rozbitej (analiza społeczno-demograficzna zjawiska rozwodów)
 • Aleksander Tynelski
  Rodzina zastępcza jako środowisko wychowawcze (wyniki z badań)
 • Ewa Kacprzyk
  Rola i miejsce ojca we współczesnej rodzinie (wyniki z badań)
 • Elżbieta Grajewska
  Miejsce człowieka starego w rodzinie i społeczeństwie

 • Najnowsze pozycje