Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Wybrane problemy pedagogiki pracy / red. Z. Wiatrowski

 • Tadeusz Nowacki
  Pedagogika pracy - stan i perspektywy rozwoju
 • Zygmunt Wiatrowski
  Pedagogika pracy a andragogika
 • Roman Ossowski
  Rola wiedzy psychologicznej w kształceniu pedagogów pracy
 • Józef Sługocki
  Rola wiedzy z prakseologii oraz z teorii organizacji i zarządzania w rozwiązywaniu problemów pedagogiki pracy
 • Edward Marciszewski
  Socjologiczne aspekty działalności pozaprodukcyjnej w socjalistycznym zakładzie pracy
 • Ewa Kubiak-Jurecka
  Działalność pedagogiczna zakładu pracy (problemy stabilizacji kadr)
 • Stanisław Tochowicz
  Formalno-prawna problematyka pozaprodukcyjnej działalności zakładu pracy
 • Edmund Fryckowski
  U źródeł idei wychowania przez pracę w polskiej myśli społecznej i filozoficznej
 • Jędrzej Sobczak
  Postulaty i próby podniesienia kultury pracy w Polsce okresu międzywojennego
 • Krystyna Kuligowska
  Wychowanie przez prace dziecka w wieku przedszkolnym w opinii nauczyciela
 • Elżbieta Podoska-Filipowicz
  Wychowanie przez pracę w domach dziecka
 • Krystyna Bekker
  Kształcenie ekonomiczne uczniów zasadniczych szkół zawodowych
 • Henryk Błażejowski
  Wybrane aspekty kształcenia nauczycieli techniki
 • Aleksandra Tomaszuk
  Mistrzowie zakładów elektronicznych
 • Zygmunt Wiatrowski
  Powodzenia i niepowodzenia zawodowe pracujących w świetle badań empirycznych
 • Henryk Błażejowski
  Problematyka pedagogiki pracy w działalności dydaktyczno-wychowawczej i naukowo-badawczej WSP w Bydgoszczy
 • Ewa Kubiak-Jurecka, Elżbieta Podoska-Filipowicz
  Wydawnictwa Instytutu Kształcenia Zawodowego w Warszawie
 • Zygmunt Wiatrowski
  K. Płatonow / Orientacja zawodowa młodzieży
 • Teresa Wróblewska
  T. Nowacki / Praca i wychowanie, Warszawa 1980
 • Wanda Rachalska
  Nowa pozycja pedagogiki pracy
 • Zygmunt Wiatrowski
  W odpowiedzi Wandzie Rachwalskiej
 • Najnowsze pozycje

  Zobacz więcej