Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna / red. P. Prusak, E. Stucki
 • Edmund Stucki
  Podstawy integracji kształcenia i wychowania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Maria Plenkiewicz
  Stan przygotowania uczniów wstępujących do klas pierwszych w zakresie czytania
 • Halina Jakubowicz
  Rola działalności plastyczno-konstrukcyjnej dzieci 6-letnich w przygotowaniu do nauki pisania
 • Jolanta Makarewicz
  Stan przygotowania dzieci przedszkolnych do dalszej nauki geometrii w szkole
 • Halina Smolińska
  Gotowość dzieci wstępujących do szkoły do podjęcia nauki przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze
 • Krystyna Błoch
  Efekty zbliżania dzieci 6-łetnich do techniki
 • Grzegorz Gaca
  Wiedza o narzędziach i kształtowanie umiejętności działania praktycznego w nauczaniu początkowym
 • Mieczysław Pączkowski
  Efektywność dydaktyczna przedszkoli i ognisk przedszkolnych w mieście i na wsi
 • Paweł Prusak
  Rozwijanie zainteresowań matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Tadeusz Mróz
  Dydaktyczne przyczyny niepowodzeń uczniów klas I-III w nauce szkolnej
 • Krystyna Lenartowska
  Integracja przedmiotowa języka polskiego w klasach niższych
 • Wacław Gauza
  Ogólne sposoby uczenia się i możliwości ich kształcenia u uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Jan Frątczak
  Międzyprzedmiotowa korelacja programowych treści środowiska społeczno-przyrodniczego w klasach I-III
 • Teresa Dembna
  Wychowawcze i dydaktyczne aspekty łączenia muzyki z ruchem w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Najnowsze pozycje