Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Wybrane problemy wychowania patriotycznego i internacjonalistycznego w świetle historii, teorii i praktyki pedagogicznej / red. A. Tchorzewski
 • Jędrzej Sobczak
  Przykłady formułowania ideału obywatela-patrioty na tle istotnych dla narodu polskiego wydarzeń polityczno-społecznych (zarys schematyczny)
 • Klemens Trzebiatowski
  Kształtowanie się systemu oświatowo-wychowawczego w województwie pomorskim w latach 1918-1939 i jego rola w dziedzinie integracji ludności polskiej
 • Andrzej Tchorzewski
  Patriotyzm i internacjonalizm jako wartości ideowo-moralne
 • Stanisław Kawula
  Wychowanie dla pokoju i w warunkach pokoju
 • Bogdan Gębski
  Treść i zakres pojęcia "wychowanie patriotyczne"
 • Urszula Rogalska Ewa Waligórska
  Praca wychowawcza przedszkola w zakresie kształtowania patriotyzmu u dzieci między 3 a 7 rokiem życia
 • Maria Urbańska
  Możliwości oddziaływania na postawy patriotyczne uczniów w młodszym wieku szkolnym
 • Klemens Halski
  Procedura konkretyzacji celów wychowania na przykładzie wychowania patriotycznego w szkole podstawowej
 • Józef Pachowicz
  Postawa patriotyzmu młodzieży licealnej jako odzwierciedlenie jej postaw ideowych
 • Tadeusz Gebler, Andrzej Tchorzewski
  Rola organizacji młodzieży szkół ponadpodstawowych w kształtowaniu postaw patriotycznych uczniów
 • Czesław Dziemidowicz
  Wychowanie patriotyczne a muzyka
 • Jędrzej Sobczak
  Niektóre przykłady wykorzystania doświadczeń i myśli A.S. Makarenki we współczesnej pedagogice
 • Heinz Gerd Rackow, Wolf Gunter Volkner
  Paul Oestreich – bojownik o postęp oświatowy i wyzwolenie społeczne
 • Najnowsze pozycje