Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Jan Jakóbowski
  O czynnościach dydaktycznych nauczycieli i uczniów (wersja programowa)

 • Publikacja zawiera analizę wybranych czynności pedagogicznych z wykorzystaniem metody programowej, w tym:
  - Program A: Przyczynowo-skutkowa zależność czynności nauczyciela i uczniów
  - Program B: Współzależność czynności poznawczych i aktywności uczniów na lekcji
  - Program C: Czynniki determinujące czynności dydaktyczne lekcji
  - Program D: Związek treści lekcji z jej czynnościami dydaktycznymi
  - Program E: Wpływ struktury czynności dydaktycznych na realizację treści poznawczych lekcji
  - Program F: Związek czynności nauczyciela z czynnościami uczniów
  - Program G: Wybrana zagadnienia wychowawcze lekcji

  Najnowsze pozycje