DSpace Repository

Wydolność fizyczna tlenowa studentek I roku kierunku Wychowania Fizycznego Akademii Bydgoskiej / Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2002/2003 i 10 lat później w roku 2012/2013

Show simple item record

dc.contributor.author Pujszo, Ryszard
dc.contributor.author Stępniak, Robert
dc.contributor.author Jopkiewicz, Jan Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-12-05T12:22:13Z
dc.date.available 2014-12-05T12:22:13Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 12, pp. 69-77 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1299
dc.description Cel: Niska aktywność fizyczna młodego pokolenia stanowi poważny problem. Problem ten przenosi się również na młodzież studencką, która poza obowiązkowym WF-em niechętnie podejmuje dodatkowe ćwiczenia rekreacyjne. W prezentowanych badaniach sprawdzono wydolność tlenową studentek I roku kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2002/3, oraz studentek I roku kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2012/13 i przeprowadzono analizę zmian wydolności tlenowej. Materiał i metody: Badania wydolności tlenowej przeprowadzono na studentkach kierunku Wychowanie Fizyczne w roku akademickim 2002/2003 oraz 10 lat później w roku akademickim 2012/2013 posługując się testem PWC170 wykonywanym na ergometrze wioślarskim. Wyniki testu PWC170 porównywano do pułapu VO2max używając programu Statistica wersja 5.0 i korzystając z wyników badań wioślarek. Wyniki: Badania wskazały na duże możliwości poprawy wydolności tlenowej na poziomie akademickim w roku 2002/3 i spadek wydolności w roku 2012/13. Wskazano również na niewielki pozytywny wpływ aktywności ruchowej aplikowanej wyłącznie na obowiązkowych zajęciach. Wnioski: Aktywność fizyczna wyłącznie na zajęciach obowiązkowych oraz na rekreacyjnych zajęciach akademickich poprawia w niewielkim stopniu wydolność fizyczną tlenową lecz nie gwarantuje zahamowania regresji międzypokoleniowej. Spadek wydolności młodego pokolenia mierzony na przestrzeni 10 lat dotyczy również studentek kierunku Wychowanie Fizyczne. en_US
dc.description.abstract Aim: Low physical activity of young generation presents a serious problem which refers also to students who beside obligatory PE classes reluctantly undertake additional physical activities. It was decided to examine the problem after ten- year period. Material and methods: Aerobic capacity in PE female students was measured in academic year 2002/3 and the test was repeated after ten years in academic year 2012/13 with the use of PWC170 test performed on the rowing ergometer. Results: Values obtained during 2002/3 examinations revealed that aerobic capacity could be improved while the examinations from 2012/13 proved the decline of that capacity. A minimal positive effect of undertaking physical activity during obligatory PE classes was observed. Conclusions: Physical activity undertaken solely on the obligatory basis and during non-obligatory recreation activities improves aerobic capacity to a slight extent but does not assure that the intra-generation regression will stop. Generally observed decline in the young generation physical capacity measured after ten- year period refers also to PE female students. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject aktywność fizyczna en_US
dc.subject studentki en_US
dc.subject physical activity of PE en_US
dc.subject female students en_US
dc.title Wydolność fizyczna tlenowa studentek I roku kierunku Wychowania Fizycznego Akademii Bydgoskiej / Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w roku akademickim 2002/2003 i 10 lat później w roku 2012/2013 en_US
dc.title.alternative Aerobic capacity of Physical Education first year female students of Bydgoszcz Academy in academic year 2002/2003 and Kazimierz Wielki University (former Bydgoszcz Academy) in academic year 2012/2013 en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska