Przeglądaj według

 

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Bibliologiczne

Czasopismo ukazywało się nieregularnie od 1979 do 1994 roku. W sumie wydano sześć zeszytów prezentujących artykuły, sprawozdania oraz wykazy prac magisterskich wykonanych w Zakładzie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej WSP w Bydgoszczy.

Redaktor naczelny: dr Henryk Dubowik, dyrektor Biblioteki Głównej WSP w Bydgoszczy.

ISSN 0239-5010

Kolekcje w tym zbiorze

Najnowsze pozycje

Zobacz więcej