Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorRogozińska, Arleta Magdalena
dc.date.accessioned2014-11-12T11:15:02Z
dc.date.available2014-11-12T11:15:02Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJournal of Health Sciences 2014, Vol. 4, no 2, s. 237-256en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1178
dc.descriptionThe study prepared after the conference includes a review of the most crucial afterthoughts concerning dialog and silence. I compared and analyzed the most essential features of a discussion referring to the broadly defined dialog and silence. Moreover, I presented the factors which provide dialog coherence. I also discussed the import_ance of these two phenomena in life of not only individuals but whole societies living in the New Age. Apart from that, I introduced the results of my own research which I was doing from 1989 to 2010. The research compared the changing situation in specific periods which is the years 1989-2000; 2001-2003; 2004-2010. The research includes an analysis of the results in terms of psychology. Besides, I paid attention to high costs of building the broadly defined dialog at schools and the consequences of the lack of skills in terms of communication based on this way of solving difficult problems.en_US
dc.description.abstractNiniejsze opracowanie pokonferencyjne zawiera przegląd najważniejszych refleksji nad tym, czym jest dialog i milczenie. Dokonałam porównania oraz omówienia najważniejszych cech dyskusji prowadzonej na drodze szeroko rozumianego dialogu i milczenia. Przedstawiłam czynniki zapewniające spójność dialogu. Zaprezentowałam w nim ważność tych dwóch zjawisk w życiu nie tylko poszczególnych ludzi, ale całych społeczeństw, którym przyszło żyć w dobie New Age. Ponadto, zaprezentowałam wyniki badań własnych, które miałam możliwość przeprowadzić w latach 1989-2010. Badania miały charakter porównawczy zmieniającej się sytuacji w poszczególnych okresach tj. 1989-2000; 2001-2003; 2004-2010. Wyczerpująco omówiono w nim wyniki badań w aspekcie psychologicznym. Zwróciłam też uwagę na ogromne koszty budowania szeroko rozumianego dialogu w przestrzeniach szkoły i na konsekwencje braku umiejętności w obszarze komunikacji opartej na tak rozumianym sposobie dochodzenia do rozwiązywania nurtujących nas problemów.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectaksjologiaen_US
dc.subjectdialogen_US
dc.subjectmilczenieen_US
dc.subjectedukacja studentówen_US
dc.subjectmultikulturaen_US
dc.subjectprzestrzeń edukacyjnaen_US
dc.subjectaxiologyen_US
dc.subjectdialogueen_US
dc.subjectsilenceen_US
dc.subjecteducation studentsen_US
dc.subjectmulticulturalen_US
dc.subjecteducation spaceen_US
dc.titleDialog czy milczenie w przestrzeniach szkoły - prezentacja wyników przeprowadzonych badań własnychen_US
dc.title.alternativeDialogue or silence in the spaces of school - presentation of their research resultsen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail
Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska