DSpace Repository

Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich gimnazjalistów

Show simple item record

dc.contributor.author Napierała, Marek
dc.contributor.author Szark-Eckardt, Mirosława
dc.contributor.author Żukowska, Hanna
dc.contributor.author Kuska, Michalina
dc.contributor.author Zukow, Walery
dc.date.accessioned 2014-11-12T11:14:26Z
dc.date.available 2014-11-12T11:14:26Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Journal of Health Sciences 2014; 4 (11): 11-32 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/1174
dc.description Lifestyle concept works on the basis of various sciences, including sociology, medicine, psychology and public health. It is a product of culture and has a strong social component, ie. The relationship of social affiliation. The aim of the study was to obtain information regarding the place of physical activity in a healthy lifestyle of young people from Bydgoszcz selected middle schools. The study was conducted in spring (late April and early May), 2012, among 1115 students of both sexes from selected Bydgoszcz junior high aged 14-16 years (548 boys and 567 girls. To collect basic data on the physical activity in a healthy lifestyle method was used diagnostic survey. Physical activity for the young people is a prerequisite for health and part of a healthy lifestyle. For physical activity makes them the most pleasure from doing exercise and improve efficiency. The activity they see the opportunity to shed extra pounds. The biggest barrier to physical activity is the lack of free time. Frequently young people in their free time listening to music. Most often respondents eat 3.4 and 5 meals per day. Every day, eat vegetables and fruits 45.0% of girls and 34.0% boys. Reaction to stressful situations is listening to music. en_US
dc.description.abstract Pojęcie styl życia funkcjonuje na gruncie różnych nauk, m.in. socjologii, medycyny, psychologii czy zdrowia publicznego. Jest wytworem kultury i ma wyraźny komponent społeczny, tj. związek z przynależnością społeczną. Celem badań było uzyskanie informacji dotyczącej miejsca aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia młodzieży z wybranych bydgoskich gimnazjów. Badania przeprowadzono wiosną (na przełomie kwietnia i maja) 2012 roku, wśród 1115 uczniów obu płci z wybranych bydgoskich gimnazjów w wieku 14-16 lat (548 chłopców i 567 dziewcząt. Do zebrania podstawowych danych z zakresu aktywności fizycznej w zdrowym stylu życia posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Aktywność ruchowa dla badanej młodzieży jest warunkiem zdrowia i elementem zdrowego stylu życia. Do aktywności ruchowej najczęściej skłania ich przyjemność z uprawiania ćwiczeń i poprawa sprawności. W aktywności widzą możliwość zrzucenia zbędnych kilogramów. Barierą największą do aktywności fizycznej jest brak czasu wolnego. Najczęściej młodzież w czasie wolnym słucha muzyki, badani zjadają 3,4 i 5 posiłków dziennie. Codziennie spożywa warzywa i owoce 45,0% dziewcząt i 34,0% chłopców. Reakcją na sytuacje stresowe jest słuchanie muzyki. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/ *
dc.subject młodzież gimnazjalna en_US
dc.subject aktywność ruchowa en_US
dc.subject zdrowy styl życia en_US
dc.subject youth gymnasium en_US
dc.subject physical activity en_US
dc.subject healthy lifestyle en_US
dc.title Aktywność fizyczna w zdrowym stylu życia bydgoskich gimnazjalistów en_US
dc.title.alternative Physical activity a healthy lifestyle in junior high school in Bydgoszcz en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska