Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Wybrane mechanizmy legitymizacji władzy w krajach Azji Centralnej 

      Shukuralieva, Nartsiss; Lipiński, Artur („SILVA RERUM” Wydawnictwo Naukowe, 2016)
      Niniejszy artykuł analizuje argumenty uzasadniające tytuły do rządzenia, na które powoływały się elity panujące w państwach Azji Centralnej. Artykuł przedstawia wątki nacjonalistyczne jako ważne aspekty narracji ideologicznej ...