DSpace Repository

Browsing by Author "[et al.]"

Browsing by Author "[et al.]"

Sort by: Order: Results:

 • Cichosz, Mariusz; Poćwiardowska, Blanka; Jarczyńska, Jolanta; Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Krawczyk-Bocian, Amelia; Zabłocka, Małgorzata; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2006)
  Książka koncentruje się wokół trzech głównych wątków: diagnostyki pedagogicznej czyli rozpoznawania warunków rozwoju i zagrożeń rozwoju dzieci i młodzieży; profilaktyki czyli zapobiegania pojawianiu się zagrożeń i wzmacniania ...
 • Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; Kawula, Stanisław; [et al.] (Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004)
  Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się wychowywaniem dzieci i młodzieży. Autorzy podjęli kilka bardzo ważnych tematów, takich jak: problem nierówności społecznych i możliwości ich niwelowania, diagnozowanie ...
 • Deptuła, Maria; Cichosz, Mariusz; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Hendler, Lidia; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005)
  Książka prezentuje bardzo szeroki zakres zjawisk społecznych, zachowań lub zaburzeń występujących w różnych grupach ludzi (przede wszystkim u dzieci i młodzieży), które wymagają diagnozy, działań profilaktycznych lub ...
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata; Gerlach, Ryszard; Ludwikowska, Katarzyna; Goltz-Wasiucionek, Dominika; Brzeziński, Łukasz; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013)
  Education and economy seen as two separate areas of human activity are becoming a certain whole joined by knowledge that is all the information about the surrounding reality together with the ability to use it. Without any ...
 • Deptuła, Maria; Junik, Wioletta; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Jarczyńska, Jolanta; Jarosz, Ewa; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2009)
  Książka adresowana jest do pedagogów szkolnych i nauczycieli opracowujących szkolny program profilaktyki czy szkolny program wychowania oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną: wychowawców świetlic ...
 • Deptuła, Maria; Poćwiardowska, Blanka; Zabłocka, Małgorzata; Junik, Wioletta; Jarczyńska, Jolanta; Jarosz, Ewa; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010)
  Książka adresowana jest do pedagogów szkolnych i nauczycieli oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą zagrożoną. Prezentowane są w niej koncepcje teoretyczne oraz przykładowe rozwiązania dotyczące pomagania dzieciom i ...
 • Tomaszewska-Lipiec, Renata; Gerlach, Ryszard; Kubiak-Szymborska, Ewa; Krause, Ewa; Malina, Alicja; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014)
  W niniejszej książce, uwzględniając fakt, iż celem zrównoważonego rozwoju jest podnoszenie jakości życia, zarówno w wymiarze społeczno-gospodarczym, jak i jednostkowym, przyjęto założenie, iż równowaga pomiędzy pracą a ...
 • Junik, Wioletta; Zabłocka, Małgorzata; Jarczyńska, Jolanta; [et al.] (Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2011)
  Koncepcja resilience wyjaśnia fenomen zjawiska, zidentyfikowanego w badaniach nad dziećmi wychowującymi się w niekorzystnych warunkach, np. w rodzinach z problemem alkoholowym, w skrajnej biedzie, w środowisku przestępczym. ...
 • Filipiak, Ewa; Brzezińska, Anna Izabela; Szymczak, Joanna; Lemańska-Lewandowska, Ewa; Gołębniak, Bogusława Dorota; Klus-Stańska, Dorota; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2008)
  Jednym z podjętych zadań w obszarze projektu było zaproszenie do namysłu nad tworzeniem krytycznej przestrzeni dla „uczenia uczenia” oraz myśleniu o uczniu i nauczycielu w kulturze uczenia się w klasie szkolnej, pedagogów ...
 • Jarczyńska, Jolanta; Junik, Wioletta; [et al.] (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2014)
  Książka zawiera prezentację koncepcji teoretycznych, wyników badań empirycznych i przykłady „dobrych praktyk” dotyczących aktualnych, często nowych zaburzeń i zagrożeń prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, takich jak ...