Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Kultura obywatelska w ponowoczesności. Wybrane konteksty edukacyjne 

      Czerwiński, Kazimierz (2019)
      Kultura obywatelska może być rozumiana jako orientacja obywateli w sprawach publicznych i szeroka partycypacja społeczna. Do elementów składowych tej kultury bywają zaliczane również zaufanie i kooperacja, a także umiejętności ...