Wyświetlanie pozycji 1-1 z 1

    • Kobiety w zakładach pracy w Bydgoszczy w latach 1970–1980. Warunki życia i pracy 

      Kopczyńska, Natalia (Instytut Prawa, Administracji i Zarządzania ; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015)
      Artykuł został poświęcony analizie zatrudnienia kobiet w przemyśle w Bydgoszczy. Przedstawiony wzrost zatrudnienia kobiet w latach 1970–1980 w Bydgoszczy był wynikiem aktywizacji zawodowej kobiet. Przy czym warto wskazać, ...