Wyświetlanie pozycji 1-4 z 4

  • Szkoła jako agora dla młodego pokolenia współczesnej cywilizacji 

   Plewka, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2015)
   Autor artykułu założył, że szkoła w życiu każdego młodego człowieka jest tym miejscem, gdzie zachodzą różnorodne procesy, które w sposób niezwykle istotny rzutują na to, jak ten młody człowiek zostanie przygotowany do ...
  • Teoria kapitału ludzkiego - konteksty edukacji i rynku pracy 

   Sobczak, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   Celem artykułu jest rekonstrukcja kategorii kapitału ludzkiego z perspektywy socjologii edukacji. Autorka podjęła próbę skonfrontowania założeń teorii kapitału ludzkiego, która powstała na początku lat 60. XX wieku, z ...
  • Wizerunek ucznia przedsiębiorczego w opinii nauczycieli podstaw przedsiębiorczości z Poznania i powiatu poznańskiego 

   Głowacka, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2018)
   Postmodernizm ukazuje, że każda jednostka ma prawo do wartościujących sądów rzeczywistości. Jednocześnie żadna z nich nie posiada pewności prawdy. Spostrzeganie cechuje dokonywanie swego rodzaju uproszczeń oraz wydawanie ...
  • Wspomaganie rozwoju zawodowego pracowników współczesnego rynku pracy 

   Plewka, Czesław (Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, 2016)
   Sytuacja na współczesnym rynku pracy zmienia się w sposób dynamiczny i często nieprzewidywalny. Powodem tych zmian są procesy globalizacyjne i demograficzne, umiędzynarodowienie gospodarki, nieustanny rozwój techniczno-t ...