Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Forum Psychologiczne, 1996, Tom 1, Numer 1-2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Forum Psychologiczne, 1996, Tom 1, Numer 1-2

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

Przegląd zagadnień teoretycznych
 • Ewa Rzechowska
  Potencjalność w rozwoju: próba syntezy na podstawie teorii L.S. Wygotskiego i J. Piageta
 • Czesław Walesa, Ewa Rzechowska
  Możliwości w rozwoju religijności dzieci i młodzieży
 • Elżbieta Lasota
  Charakterystyka niejęzykowego porozumiewania się

 • Badania empiryczne
 • Zbigniew Łoś
  Spostrzeganie rysów twarzy jako wskaźnika właściwości psychicznych
 • Janusz Trempała, Lars-Erik Malmberg
  Dorosłość w oczekiwaniach młodzieży polskiej i fińskiej
 • Maria Czerwińska-Jasiewicz
  Ocena własnych perspektyw życiowych przez młodzież w zmieniającej się sytuacji społecznej w Polsce
 • Jolanta Miluska
  Kulturowy kontekst procesu formowania tożsamości
 • Elżbieta Żurkiewicz
  Udział młodzieży we wspólnych pracach na rzecz rodziny
 • Beata T. Czerwińska
  Kryzys w wartościowaniu u bezrobotnych w zależności od ich wieku, płci i fazy bezrobocia
 • Grażyna E. Kwiatkowska
  : Rysunek spontaniczny w diagnozie zaburzeń w adaptacji dzieci 3-4 letnich do przedszkola

 • Problemy psychologii stosowanej
 • Barbara Kaja
  Sposób wyrażania Ja przez dzieci w procesie komunikowania się - próba skonstruowania metody badania Ja głębokiego
 • Małgorzata Wójtowicz-Dacka
  Znaczenie intuicji w warsztacie psychologa
 • Alina Czapiga
  Wyzwalanie i utrwalanie aktywności dzieci znacznie i głęboko upośledzonych umysłowo

 • Sprawozdania i recenzje
 • Magdalena Kuich
  Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Psychologów Rozwojowych - Prądocin k. Bydgoszczy (11-14 maja 1995 roku)
 • Hanna Dąbrowska
  Susan Jeffers / Mimo leku. Jak żyć szczęśliwie i aktywnie wbrew dręczącym nas obawom. Warszawa 1996

 • Najnowsze pozycje

  • Rzechowska, Ewa (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   Contemporary trends of research are concentrating on one of aspects of problems of potentiality - on zone of proximal development. Appearing vision of potentiality in development can be considered in referring to dimensions ...
  • Walesa, Czesław; Rzechowska, Ewa (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   In the present paper religious development is considered in intentional categories, positive individual relations to the personal Gad. It is assume that properties of the world and features of activity are not given directly ...
  • Lasota, Elżbieta (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The present paper discuses problems connected with creating an Inventory of Nonlinguistic Communication. There are not such inventories in Poland and the observations done in other countries cannot be applied due to obvious ...
  • Łoś, Zbigniew (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   Author analysed possible theoretical grounds of popular belief (known in art) that there is a correlation between the face features and behavioural personal predispositions. He identified two theoretical points of view ...
  • Trempała, Janusz; Malmberg, Lars-Erik (Instytut Psychologii ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy, 1996)
   The purpose of this study was to describe the effect of differences in socio-cultural context on adolescents' probability estimations of attaining a positive future in three life domains: education, occupation and family. ...