Uniwersytet Kazimierza Wielkiego RepozytoriumUniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Polskie Forum Psychologiczne, 2012, Tom 17, Numer 2

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

Polskie Forum Psychologiczne, 2012, Tom 17, Numer 2

Przeglądaj według

 

SPIS TREŚCI

 • Cezary Domański
  Nieznane tradycje psychologii bydgoskiej
 • Paweł Błaszczyński
  Aleksander Romanowicz Łuria: zarys naukowej biografii
 • Monika Pawłowska, Dorota Kalka
  Deficyty uwagi u osób dorosłych z objawami zespołu hiperkinetycznego
 • Anita Markowska, Marta Tomaszewska, Alina Borkowska
  Aktywność mózgu podczas wykonywania testu Stroopa u osób z depresją w przebiegu choroby afektywnej jedno- i dwubiegunowej – przegląd wyników badań neuroobrazowych
 • Krzysztof Jodzio, Daria Biechowska, Dariusz Gąsecki, Edyta Szurowska
  Specyfika i dynamika czasowa objawów dysfunkcji wykonawczych po udarze mózgu w świetle badań longitudinalnych
 • Maria Jagodzińska
  Wiarygodność pamięci dziecka jako świadka zdarzenia
 • Romana Kadzikowska-Wrzosek
  Siła woli we współczesnej psychologii: ujęcie personologiczne i procesualne
 • Helena Sęk, Łukasz D. Kaczmarek, Michał Ziarko, Ewelina Pietrzykowska, Joanna Lewicka
  Sprężystość psychiczna a dobrostan w chorobie przewlekłej – mediująca rola podmiotowego umocnienia i radzenia sobie
 • Beata Zarzycka
  Przekonania post-krytyczne a emocje względem Boga. Eksploracyjne badania w próbie polskiej
 • Anna Kołodziejczyk
  Media w życiu małego dziecka. Badania własne
 • Paweł Izdebski, Agata Górska, Anna Szymanik
  Agresywność i kontrola emocjonalna użytkowników azjatyckich gier sieciowych MMORPG
 • Nina Ogińska-Bulik, Zygfryd Juczyński
  Prężność jako wyznacznik pozytywnych i negatywnych konsekwencji doświadczonej sytuacji traumatycznej

 • Najnowsze pozycje