Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorOpioła-Cegiełka, Monika
dc.date.accessioned2024-05-29T12:25:51Z
dc.date.available2024-05-29T12:25:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationOpioła-Cegiełka M.: Przegląd strategii polityczno-społecznych sprzyjających wykluczeniu społecznemu kobiet w Polsce w XIX wieku i w latach 1919-1939 W: Wnuczki Pandory : kobieta w społeczeństwie od starożytności do współczesności, red. A.Głowacka-Penczyńska, K.Grysińska-Jarmuła, M.Opioła-Cegiełka. Bydgoszcz 2016, s. 155-166.en_US
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/8167
dc.descriptionSocial exclusion (treated as social disadvantage and relegation to the fringe of society) is one of the most often topics in public debate. Unfortunately it isn’t fully defined. It rarely exist outside area of social policy. Women in Poland has been excluded from taking part in social, political and economic activities. Many things have changed, yet problem still persists. In this article we will focus on social and legal situation of womens in Poland in XIX century and the interwar period (1919-1939). To understand problem of women’s marginalisation, we will explain some strategies of social exclusion. Issues commonly associated with notions of women’s rights include, though are not limited to, the right to education, to vote (suffrage), to work (and equal employment rights for women and men), to fair wages or equal pay, to own property, to enter into legal contracts, to hold public office and to have marital or parental rights.en_US
dc.description.abstractWykluczenie społeczne (traktowane jako upośledzenie społeczne i zepchnięcie na margines społeczeństwa) to jeden z najczęściej poruszanych tematów debaty publicznej. Niestety nie jest w pełni określone. Rzadko istnieje poza obszarem polityki społecznej. Kobiety w Polsce zostały wykluczone z udziału w działalności społecznej, politycznej i gospodarczej. Wiele rzeczy się zmieniło, a problem nadal występuje. W artykule skupimy się na sytuacji społeczno-prawnej kobiet w Polsce w XIX wieku i okresie międzywojennym (1919-1939). Aby zrozumieć problem marginalizacji kobiet, wyjaśnimy niektóre strategie wykluczenia społecznego. Kwestie powszechnie kojarzone z prawami kobiet obejmują między innymi prawo do edukacji, prawo do głosowania (prawo wyborcze), do pracy (oraz równe prawa pracownicze dla kobiet i mężczyzn), do godziwej lub równej płacy, do posiadania majątku , zawierania umów prawnych, pełnienia funkcji publicznych oraz posiadania praw małżeńskich i rodzicielskich.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectwykluczenie społeczneen_US
dc.subjectkobietyen_US
dc.subjectPolskaen_US
dc.titlePrzegląd strategii polityczno-społecznych sprzyjających wykluczeniu społecznemu kobiet w Polsce w XIX wieku i w latach 1919-1939en_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord