Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.advisor
dc.contributor.advisor
dc.contributor.authorBenenowska, Iwona
dc.contributor.authorBączkowska, Anna
dc.date.accessioned2024-03-26T13:49:17Z
dc.date.available2024-03-26T13:49:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationBenenowska I., Bączkowska A. “Nobody from the Kossaks family has mounted a horse with a knife and fork so far” – Axiolinguistic analysis of evaluative culinary language in letters written by Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, w: Forum Filologiczne Ateneum 2023, nr 1, s. 113-138en_US
dc.identifier.issn2353-2912
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl/handle/item/8150
dc.description.abstractCelem artykułu jest opisanie języka wartościującego w listach napisanych przez Marię Pawlikowską-Jasnorzewską do swojego męża. Badanie dotyczy materiału ilustrującego tematykę kulinarną. Zidentyfikowano ponad sześćdziesiąt przypadków wartościowania w korpusie danych; w większości przypadków funkcję wartościującą pełniły przymiotniki. Podstawę teoretyczną niniejszego badania stanowiły badania aksjolingwistyczne. Metody i narzędzia stosowane w badaniu obejmują analizę korpusową, tj. analizę frekwencji, dystrybucji i analizę sentymentu w badaniu ilościowym, oraz opis wartościowania zgodny z typologią aksjolingwistyczną w analizie jakościowej. Wyniki badania pokazały, że wartościowanie leksykalne jest dominującym typem opisu aksjologicznego w analizowanych danych; kolejne typy wartościowania o wysokiej frekwencji to wartościowanie gramatyczne i konotacyjne. Badanie wykazuje również, że większość kontekstów w korpusie ma negatywny ładunek emocjonalny.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.rightsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/
dc.subjectkulinariaen_US
dc.subjectkorpus językowyen_US
dc.subjectbadania aksjolingwistyczneen_US
dc.subjectlingwistykaen_US
dc.subjectanaliza korpusowaen_US
dc.subjectwartościowanie leksykalneen_US
dc.subjectlistyen_US
dc.title“Nobody from the Kossaks family has mounted a horse with a knife and fork so far” - Axiolinguistic analysis of evaluative culinary language in letters written by Maria Pawlikowska-Jasnorzewskaen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord

Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska