Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorLarionov, Pavel
dc.date.accessioned2023-01-17T09:05:31Z
dc.date.available2023-01-17T09:05:31Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.issn2450–0526
dc.identifier.issn2450–1719
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/8067
dc.descriptionArtykuł jest tłumaczeniem pracy: Larionov P. Psychological methods in treatment of essential hypertension. Arterial Hypertension 2021;25(2):53–62. DOI: 10.5603/AH.a2021.0002. Należy cytować wersję pierwotną. Link do artykułu: https://journals.viamedica.pl/nadcisnienie_tetnicze_w_praktyce/article/view/84788en_US
dc.description.abstractWstęp: W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące najczęściej stosowanych metod pomocy psychologicznej w leczeniu osób chorych na pierwotne nadciśnienie tętnicze (NT), w tym technik relaksacyjnych i medytacyjnych, treningu uważności, muzykoterapii, jogi, aromaterapii, technik bazujących na metodzie biofeedback. Omówiono wybrane aspekty psychologiczne przestrzegania zaleceń terapeutycznych oraz poruszono kwestię psychoterapii zorientowanej na osobowość w leczeniu NT. Materiał i metody: W celu poszukiwania badań wysokiej jakości wykorzystano głównie naukowe bazy danych PubMed i EBSCO oraz czasopisma wydawnictw Elsevier, Hindawi i American Psychological Association. Wyniki: Wyniki badań dotyczące metod pomocy psychologicznej w leczeniu NT są w większości kontrowersyjne z powodu braku oceny długoterminowych efektów interwencji oraz złożoności przedmiotu badań. Najbardziej przekonujące jest użycie indywidualnie dobranych metod bazujących na kształtowaniu się umiejętności samoregulacji psychicznej (relaksacja wg Jacobsona, medytacja, techniki bazujące na metodzie biofeedback oraz trening uważności). Muzykoterapia, joga i aromaterapia również mogą być pomocne u pacjentów zaangażowanych w leczenie NT. Korzystając z metod pomocy psychologicznej, należy uwzględniać ograniczenia oraz przeciwwskazania, a także zachować pewne środki ostrożności. W celu zwiększenia skuteczności terapii przeciwnadciśnieniowej proponuje się przeprowadzenie programów zdrowotnych i edukacyjnych dla pacjentów z NT, a także krótkich szkoleń wśród pracowników sektora zdrowia poświęconych umiejętnościom komunikacyjnym. Wnioski: Odpowiedzialne stosowanie indywidualnie dobranych wspomagających leczenie metod pomocy psychologicznej może być pomocne u osób z NT.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherVia Medicaen_US
dc.subjectnadciśnienie tętniczeen_US
dc.subjectmetody pomocy psychologicznejen_US
dc.subjectsamoregulacja psychicznaen_US
dc.subjectrelaksacja Jacobsonaen_US
dc.subjectmuzykoterapiaen_US
dc.subjectmedytacjaen_US
dc.subjectbiofeedbacken_US
dc.subjectjogaen_US
dc.subjectaromaterapiaen_US
dc.subjecttrening uważnościen_US
dc.titleMetody pomocy psychologicznej w leczeniu pierwotnego nadciśnienia tętniczegoen_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord