Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorIwańska-Cieślik, Bernardeta
dc.date.accessioned2022-09-21T10:55:18Z
dc.date.available2022-09-21T10:55:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citation"Universitas Gedanensis" R. 28, 2016, t. 51, s.149-176.en_US
dc.identifier.issn1230-0152
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/8054
dc.description.abstractBibliotekarze, zatrudnieni w 59 bibliotekach uczelni publicznych pod legających Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego [dalej: MNiSW], uczestniczą w komunikacji naukowej. W oparciu o zbiory macierzystych instytucji, jak i innych bibliotek naukowych podejmują się badań nad dawną książką i prasą. Wykorzystując założenia bibliografii statystycznej, zostaną one przedstawione na podstawie danych zamieszczanych w bazach dorobku naukowego poszczególnych uczelni i sprawozdaniach bibliotek za okres 2013-2015. Librarians employed in the 59 libraries of public universities supervised by The Ministry of Science and Higher Education, participate in scientific communication. Based on the collection of parent institutions, libraries undertake research on old books and newspapers. Using the assumptions of the statistical references, they will be presented on the basis of data published in scientific output databases of various universities and reports of libraries for the period 2013-2015.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherPomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczneen_US
dc.subjecthistoria książkien_US
dc.subjecthistoria prasyen_US
dc.subjectbibliotekarze akademiccyen_US
dc.subjectbibliometriaen_US
dc.titleDzieje książki i prasy w badaniach bibliotekarzy akademickich w latach 2013-2015en_US
dc.typeArticleen_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord