Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach  3.0 Polska
Poza zaznaczonymi wyjątkami, licencja tej pozycji opisana jest jako Uznanie autorstwa, Na tych samych warunkach 3.0 Polska