Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorBabiński, Zygmunt
dc.date.accessioned2022-04-08T10:57:28Z
dc.date.available2022-04-08T10:57:28Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.citationBabiński Z.: Historia i perspektywy rozwoju koryta dolnej Wisły na tle zagospodarowania dna doliny. W: Środowisko przyrodnicze w badaniach geografii fizycznej, red. Z. Babiński, Bydgoszcz 2009.en_US
dc.identifier.isbn978-83-7096-694-2
dc.identifier.urihttps://repozytorium.ukw.edu.pl///handle/item/8001
dc.description.abstractW artykule przedstawiono ogólne prawidłowości rozwoju koryta dolnej Wisły w okresie holocenu, ze szczególnym uwzględnieniem nieświadomej ingerencji człowieka w procesy korytowe, związane z wylesianiem i uprawą zbóż oraz roślin okopowych. Scharakteryzowano podstawowe prace hydrotechniczne w postaci budowy wałów przeciwpowodziowych, regulacji koryta i budowy stopnia wodnego we Włocławku, jako czynników świadomej działalności człowieka i ich wpływ na zmiany koryta. Przedstawiono perspektywy wielokierunkowej zabudowy hydrotechnicznej.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiegoen_US
dc.subjectkoryto dolnej Wisłyen_US
dc.subjectzbiornik Włocławskien_US
dc.subjectprocesy korytoween_US
dc.subjecterozja wgłębna poniżej zapóren_US
dc.subjectrównina zalewowaen_US
dc.subjectregulacja koryten_US
dc.subjectwały przeciwpowodzioween_US
dc.subjectostrogi rzeczneen_US
dc.subjectzaporyen_US
dc.titleHistoria i perspektywy rozwoju koryta dolnej Wisły na tle zagospodarowania dna dolinyen_US
dc.typeBook chapteren_US


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord