DSpace Repository

O potrzebie wychowania humanistycznego. Wybrane kategorie i ich znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego

Show simple item record

dc.contributor.author Joachimowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2021-10-06T12:18:19Z
dc.date.available 2021-10-06T12:18:19Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.citation Joachimowska M.: O potrzebie wychowania humanistycznego. Wybrane kategorie i ich znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje 2019, nr 2, s. 42-53. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7931
dc.description.abstract Celem artykułu jest wskazanie i krótkie zaprezentowanie wyłonionych w trakcie analiz badawczych kategorii, które okazały się istotne z punktu widzenia wychowania, ukierunkowanego na projektowanie i realizowanie działań podejmowanych przez człowieka, zarówno dla jego rozwoju indywidualnego, jak i zaangażowania społecznego. W związku z przeprowadzoną pod takim kątem analizą porównawczą różnych koncepcji, rzutujących na proces wychowania, omawiane zagadnienia oscylują głównie wokół następujących wyodrębnionych kategorii: świadomości, refleksji, aktywności i zrozumienia. Całość przemyśleń dotyczy szeroko rozumianej troski o człowieczeństwo we współczesnym zglobalizowanym świecie z uwzględnieniem sześciu głównych obszarów praxis człowieka: ekonomii, polityki, religii, etyki, sztuki i pedagogiki. Jak się okazało, wychowanie jest i powinno być wychowaniem humanistycznym1 , wywodzącym się z paidei i humanitas z elementami humanistyki i humanizmu en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.rights Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ *
dc.title O potrzebie wychowania humanistycznego. Wybrane kategorie i ich znaczenie dla rozwoju indywidualnego i społecznego en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska