DSpace Repository

Ideologiczne elementy nazewnicze w toponimii miejscowości niemieckich w ZSRR w latach 20. i 30. XX wieku. Cz. I. Rosyjska toponimia porewolucyjna. Urbonimia i urbanonimia Niemców radzieckich

Files in this item

The following license files are associated with this item:

This item appears in the following Collection(s)

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska