DSpace Repository

Status form żeńskich na przykładzie tekstów wybranych z polskich i niemieckich czasopism dla kobiet

Show simple item record

dc.contributor.author Stypa, Hanna
dc.date.accessioned 2021-06-16T12:02:16Z
dc.date.available 2021-06-16T12:02:16Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Stypa Hanna, Status form żeńskich na przykładzie tekstów wybranych z polskich i niemieckich czasopism dla kobiet, W: Tożsamość. Kultura. Nowoczesność. T. 1, pod red. Beaty Morzyńskiej-Wrzosek, Marka Kurkiewicza, Ireneusza Szczukowskiego. Bydgoszcz 2017, S. 207-220 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7690
dc.description.abstract Niniejszy artykuł ma na celu omówienie relacji między formami płciowymi a formami neutralnymi pod względem płci, która była jednym z centralnych punktów językoznawstwa feministycznego. Ta gałąź językoznawstwa analizuje język z perspektywy kobiecych mechanizmów dyskryminacyjnych. Podkreśla uprzywilejowaną pozycję płci męskiej i wzywa do zmniejszenia tej dysproporcji, aby kobiety i ich działania stały się bardziej widoczne także na płaszczyźnie językowej. „Niewidzialność” kobiet w języku jest związana z głęboko zakorzenionymi stereotypami społeczno-kulturowymi i sztywno przypisywana do ról społecznych płci żeńskiej. Celem artykułu jest analiza wykorzystania form kobiecych w wybranych polskich i niemieckich czasopismach kobiecych. Omówiono częstotliwość, kontekst użycia, a także sposoby zmniejszania asymetrii płci w języku. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject status form żeńskich en_US
dc.subject czasopisma dla kobiet en_US
dc.subject językoznawstwo en_US
dc.subject lingwistyka feministyczna en_US
dc.subject asymetrie językowe en_US
dc.subject żeńskie nazwy zawodów en_US
dc.subject status form żeńskich, czasopisma dla kobiet, językoznawstwo, lingwistyka feministyczna, asymetrie językowe, żeńskie nazwy zawodów en_US
dc.title Status form żeńskich na przykładzie tekstów wybranych z polskich i niemieckich czasopism dla kobiet en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record