Pokaż uproszczony rekord

dc.contributor.authorGórecka, Ewa
dc.date.accessioned2021-06-03T12:38:39Z
dc.date.available2021-06-03T12:38:39Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationGórecka Ewa, Aksjologia a emocje. O poezji Gałczyńskiego, W: Historyczne i współczesne aspekty badań nad kulturą muzyczną i poezją, red. B. Bonna. Bydgoszcz 2012, S. 69-84en_US
dc.identifier.urihttp://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7623
dc.description.abstractW twórczości Gałczyńskiego mit rodziny stanowi kontradykcję dla doświadczeń poety oraz po stawy cygana i dekadenta. Poeta przywołuje w swych lirykach oraz wypowiedziach paraliterackich (Notatnik, listy) postać żony oraz córki. Nobilitacja córki jest najczęściej tożsama z laudacją, ale przybiera różnorodne formy. Poeta posługuje się odmiennymi konwencjami, odwołuje się do różnych obszarów kultury. Obraz córki kreowany jest za pomocą hiperboli, w obozowym Notatniku ֊ form modlitewnych, w poezji powojennej dość często przez eksponowanie Kiry w tytule oraz dedykacji. Gałczyński eksploruje zarówno sferę sacrum, jak profanum, kulturę wysoką i niską, tradycję łączy z współczesnością, intymność z tym, co społeczne, nie stroniąc od agitacji, aktualizując utrwalone w kulturze obrazy dzieciństwa.en_US
dc.language.isoplen_US
dc.subjectpoezjaen_US
dc.subjectrodzinaen_US
dc.subjectaksjologiaen_US
dc.subjectretorykaen_US
dc.subjectKonstanty Ildefons Gałczyńskien_US
dc.titleAksjologia a emocje. O poezji Gałczyńskiegoen_US
dc.typeBook chapteren_US
dc.description.sponsorshipProjekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Pliki tej pozycji

Thumbnail

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż uproszczony rekord