DSpace Repository

Niewłaściwe pobranie materiału porównawczego przyczyną pomyłki w ekspertyzie pismoznawczej

Show simple item record

dc.contributor.author Koziczak, Anna
dc.date.accessioned 2021-05-28T08:54:32Z
dc.date.available 2021-05-28T08:54:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Koziczak A.: Niewłaściwe pobranie materiału porównawczego przyczyną pomyłki w ekspertyzie pismoznawczej. Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 2020, Vol. 70, nr 2-3, s. 149-158. en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7612
dc.description Despite the fact that the rules for obtaining reference material for handwriting expert opinion are specified in the literature and remain unchanged for years, the judicial authorities often do not use them. The experts themselves also do not attach due importance to the quality and quantity of reference material and remain contented with material diverging from the recommended one. The described case demonstrates that such an approach can lead to mistakes and the rules for collecting reference material should be observed not only in complicated cases but also in seemingly uncomplicated ones. en_US
dc.description.abstract Choć zasady uzyskiwania materiału porównawczego do ekspertyzy pismoznawczej zostały opisane w literaturze i od lat pozostają niezmienne, organy procesowe często ich nie stosują. Sami biegli także nie przywiązują należytej wagi do jakości i ilości materiału porównawczego, zadowalając się materiałem odbiegającym od zalecanego. Opisywany kazus pokazuje, że takie podejście może prowadzić do błędów i że reguły uzyskiwania materiału porównawczego powinny być przestrzegane nie tylko w szczególnie trudnych przypadkach, lecz także w sprawach pozornie nieskomplikowanych. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject ekspertyza pisma en_US
dc.subject opinia biegłego en_US
dc.subject badanie pisma ręcznego en_US
dc.subject materiał porównawczy en_US
dc.subject handwriting expertise en_US
dc.subject expert opinion en_US
dc.subject handwriting identification en_US
dc.subject standards of comparison en_US
dc.title Niewłaściwe pobranie materiału porównawczego przyczyną pomyłki w ekspertyzie pismoznawczej en_US
dc.title.alternative Improper reference material collection as a cause of mistake in handwriting expert opinion en_US
dc.type Article en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record