DSpace Repository

Wychowanie językowe a onomastyka w edukacji polonistycznej

Show simple item record

dc.contributor.author Rypel, Agnieszka
dc.date.accessioned 2021-02-10T14:47:41Z
dc.date.available 2021-02-10T14:47:41Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Rypel Agnieszka, Wychowanie językowe a onomastyka w edukacji polonistycznej, W: Linguistica Bidgostiana : Series Nova. Vol. 3. Pamięci Profesora Edwarda Brezy, red. Andrzej S. Dyszak. 2018, S. 237-254 en_US
dc.identifier.uri http://repozytorium.ukw.edu.pl//handle/item/7563
dc.description.abstract Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji wykorzystania onomastyki w procesie językowym. Poszczególne części przedstawiają tradycyjne znaczenie tego terminu, które wywodzi się z logopedii, a następnie inspiracje filozoficzne, pedagogiczne i aksjolingwistyczne o szerszym zakresie edukacji językowej. Wskazano również miejsce onomastyki w kolejnych zestawieniach założeń programowych do nauczania języka polskiego, a także sposoby wykorzystania zagadnień onomastyki w wychowaniu językowym w obszarach: język, komunikacja interpersonalna (m.in. etyka słowa i etykieta językowa) oraz komunikacji kulturowej. en_US
dc.language.iso pl en_US
dc.subject językoznawstwo en_US
dc.subject wychowanie językowe en_US
dc.subject onomastyka en_US
dc.subject edukacja polonistyczna en_US
dc.title Wychowanie językowe a onomastyka w edukacji polonistycznej en_US
dc.type Book chapter en_US
dc.description.sponsorship Projekt Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record